MUAMALAH: Jurnal Ekonomi
Vol 5, No 2 (2015): Muamalah

PERANAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN UMAT (SUATU KAJIAN SOSIOLOGIS-NORMATIF )

Hamdani Taha (IAIN Palopo)Article Info

Publish Date
20 Dec 2015

Abstract

Tulisan ini membahas tentang peranan zakat dalam pemberdayaan umat tujuannya untuk mengetahui bagaimana pentingnya zakat sebagai salah instrument dalam rangka  pemberdayaan umat. Dalam penulisan makalah ini digunakan pendekatan normatif dengan jenis kajian liberery research yaitu berupaya menggambil data dari buku –buku yang terkait dengan judul pembahasan. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kaitan erat dengan pemberdayaan ekonomi umat, sebab zakat satu-satunya rukun Islam yang berkaitan langsung dengan materi

Copyrights © 2015