At-Ta`lim
Vol 3 (2012)

Tradisionalitas dan Modernitas Pendidikan Islam

Jaya, Jaya ( Fakultas Tarbiyah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)Article Info

Publish Date
20 Apr 2014

Abstract

Pendidikan Islam mempunyai sejarah yang sangat panjang. Pendidikan Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Dalam konteks masyarakat Arab, di mana Islam lahir dan pertama kali berkembang, kedatangan Islam lengkap dengan usaha-usaha pendidikan merupakan sebuah transformasi besar. Sebab, masyarakat Arab pra-Islam pada dasarnya tidak mempunyai sistem pendidikan formal.

Copyrights © 2012