Jurnal Penelitian Medan Agama
Medan Agama, Vol. 18, No. 1, 2018

Integrasi Alquran dan Materi Pembelajaran Kurikulum Sains pada Tingkat Sekolah di Indonesia: Langkah Menuju Kurikulum Sains Berbasis Alquran

Harahap, Abdurrahim ( Program pascasarjana Ilmu Al-Qur’ān dan Hadith Akademi Pengkajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.)Article Info

Publish Date
02 Jun 2018

Abstract

Alquran adalah sumber rujukan utama dalam ilmu pengetahuan, bahkan hampir semua sains yang muncul di permukaan hari ini terkandung dalam Alquran, termasuk sains. Oleh karena itu, Alquran harus digunakan sebagai rujukan utama kurikulum sains di sekolah-sekolah di Indonesia.Kurikulum Sains merupakan salah satu bahan pengajaran wajib di setiap sekolah di Indonesia. Pada masa ini rujukan utama kurikulum ini merujuk kepada saintis barat, dan tidak satupun yang merujuk kepada Alquran.Kajian ini bertujuan untuk mengkajiayat-ayat kawniyyāt yang ada dalam  Alqurandan menghubungkaitkannya dengan bahan pembelajaran kurikulumsains sekolah menengah,dan kemudian menjadikan Alquransebagai  rujukan utama. Dalam pembahasan ini tidak bertujuan menafikan dan menghilangkanmateri pembelajaran yang telah ada pada kurikulumsains sebelumnya, namun pembahasan ini betekad untuk mencari persamaan dan perbandingan antara ayat-ayatkawniyyāt dalam Alqurandan  kurikulum sains, yang kemudian mengumpulkannya menjadi sebuah integrasi ilmu.

Copyrights © 2018


Journal Info

Abbrev

medag

Publisher

Subject

Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Description

Jurnal Penelitian Medan Agama merupakan Jurnal yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang memuat kajian tentang Keislaman, baik tentang politik islam, pendidikan islam, hukum islam, perbandingan agama islam, komunikasi ...