Jurnal Penelitian Medan Agama
Medan Agama, Vol. 18, No. 2, 2018

Metodologi A. Mukti Ali Dalam Penafsiran Al-Qur’ān: Analisis Terhadap Kitab Tafsir Al-Qur’ān di Nusantara

Safran, Abdurrahim bin ( Kandidat Master Ilmu Al-Qur’ān dan Hadith Akademi Pengkajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia 2016/2017)Article Info

Publish Date
02 Dec 2018

Abstract

Alquran dan tafsirnya karya A.Mukti Ali merupakan salah satu kitab tafsir di Indonesia, dan merupakan satu-satunya kitab tafsir yang dirasmikan oleh pemerintah dengan surat keputusan No. 26 tahun 1967 sebagi kitab rujukan utama dalam memahami isi dan kandungan Alquran.  Metode yang digunakan sepanjang kajian ini ialah metode pengumpulan data. Kajian ilmiah ini mendedahkan secara terperinci latar belakang penulis, rehlah ilmiah dalam menuntut ilmu, guru-guru yang mashur, serta karya-karya yang sempat beliau tulis sepanjang hidupnya. Penumpuan dilakukan terhadap kitab tafsir al-qur’ān dan tafsirnya bagi mengetahui apakah metode penulisan yang digunakan oleh A.Mukti Ali, serta pembuktian tafsir ini dikategorikan sebagai salah satu tafsir bi al-ma’tsūr dan tafsir bil ra’yī, kelebihan dan kekurangan yang ada dari sudut pemerhatian dan pembacaan penulis. Hasil daripada dapatan kajian ini, penulis memberikan cadangan bahawa setiap pihak memainkan peranan yang penting dalam menghidupkan suasana ilmiah, serta bertanggung jawab dalam melahirkan individu yang tinggi ilmu pengetahuannya khususnya dalam bidang tafsir.

Copyrights © 2018


Journal Info

Abbrev

medag

Publisher

Subject

Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Description

Jurnal Penelitian Medan Agama merupakan Jurnal yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang memuat kajian tentang Keislaman, baik tentang politik islam, pendidikan islam, hukum islam, perbandingan agama islam, komunikasi ...