Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis
Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis adalah jurnal imiah yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hadis Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang. Jurnal ini terbit pada bulan Juni dan Desember setiap tahun semenjak semenjak 2019. Fokus kajian jurnal ini berkaitan dengan kajian al-Qur’an dan Hadis dengan segala aspek berkaitan dengannya, seperti tafsir dan syarh dalam bentuk literatur, living di tengah masyarakat, manuscript, serta disiplin keilmuan lain yang berkaitan dengannya.
Publication Per Year