The Teacher of Civilization: Islamic Education Journal
Jurnal Pendidikan Islam yang diterbitkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Islam terutama kaitannya dengan keadaan masyarakat multikultural di Sulawesi Utara khususnya Manado.
Publication Per Year